Tabulka zobrazuje absolutní rekordy naměřené meteostanicí. Překonání rekordu je signalizováno blikajícím světlem. Teplota vzduchu a rosný bod
 Nejvyšší teplota 36,3  °C v 17:31 hod. dne 08.08.2013
 Nejnižší teplota -19,2  °C v 05:45 hod. dne 03.02.2012
 Nejvyšší denní  teplotní rozsah Teplotní rozsah je rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší denní teplotou. 29,3  °C dne 20.07.2019
 Nejnižší denní teplotní rozsah 0,0  °C dne 10.03.2019
 Nejvyšší hodnota rosného bodu  25,3  °C  v 17:03 hod. dne 19.07.2015
 Nejnižší hodnota  rosného bodu  je teplota, při níž vzduch dosahuje stavu nasycení vodní parou a ta se začne srážet. Jinými slovy je to teplota, na kterou by se musel vzduch za nezměněného obsahu vodní páry a beze změny tlaku vzduchu ochladit, aby množství vodních par v něm obsažené stačilo k jeho nasycení. Protože vzduch může za určité teploty pojmout jen určité množství vodní páry, při ochlazení pod rosný bod začíná „přebytečná“ vodní pára kapalnět a chladné předměty se vyloučenou vodou orosí. Takto vzniká nejenom rosa, ale i mlha, oblaky apod. -21,7  °C  v 15:08 hod. dne 03.02.2012
 Nejnižší zdánlivá teplota -23,1  °C v 07:14 hod. dne 03.02.2012
 Nejvyšší  zdánlivá teplota  Zdánlivá teplota je kombinací několika faktorů a lépe vystihuje působení vnějšího prostředí na plně oblečené lidské tělo. Je to souhrn proměnných definujících tepelnou pohodu člověka, které jsou zahrnuty do jednoho ukazatele - vliv chladu větru (označovaného jako Wind Chill) a indexu horka (Heat Index). Proto jsou v této veličině zakalkulovány kromě teploty i vlhkost vzduchu a rychlost větru. Jedná se o poměrně složitý výpočet. 38,4  °C  v 13:59 hod. dne 01.07.2019
 Nejnižší  chlad větru  Tato veličina bere v úvahu vliv větru na naše vnímání vnější teploty. Lidské tělo za teplot nižších jak 37 °C ohřívá okolní vzduch. Pokud je bezvětří, tento ohřátý vzduch se nehýbe a tím na těle vytváří jakousi izolační vrstvu. Jakmile ale začne foukat vítr, tento teplý vzduch se odvane pryč a pocit chladu se zvýší. -24,4  °C  v 22:12 hod. dne 02.02.2012
 Nejvyšší  index horka  Index horka se propočítává pomocí relativní vlhkosti a vnější teploty – jak „horký“ vzduch cítíme. Když je relativní vlhkost nízká, pocitová teplota bude nižší než aktuální teplota, protože vypařování potu probíhá rychleji, a tím se tělo ochlazuje. Jakmile je ale relativní vlhkost velká (vzduch je nasycen vodními parami), pot se již tak rychle neodpařuje a pocitová teplota se zvyšuje. 37,8  °C  v 13:59 hod. dne 01.07.2019
 Nejvyšší minimální denní teplota 22,6  °C v 05:02 hod. dne 07.08.2015
 Nejnižší maximální denní teplota -10,6  °C v 12:47 hod. dne 04.02.2012
 
 Vlhkost vzduchu
 Nejvyšší  vlhkost vzduchu meteorologický prvek popisující množství vodní páry ve vzduchu. Množství vodní páry ve vzduchu podmiňuje vznik oblaků a srážek. Její množství ve vzduchu je časově i místně velmi proměnlivé. Vlhkost vzduchu se měří vlasovým vlhkoměrem, nebo psychrometrem což je přístroj tvořený dvojicí stejných teploměrů, z níž jeden má čidlo suché (suchý teploměr) a měří teplotu vzduchu a druhý má čidlo obalené navlhčenou bavlněnou punčoškou (vlhký teploměr). Vypařováním vody z punčošky se odnímá vlhkému teploměru skupenské teplo vypařování a proto je jeho údaj zpravidla nižší než údaj suchého teploměru. Pomocí psychrometrických tabulek se z rozdílů údajů těchto teploměrů určuje vlhkost vzduchu a tlak vodních par. 100 %  v 22:20 hod. dne 03.12.2011
 Nejnižší vlhkost vzduchu 12 %  v 15:42 hod. dne 08.04.2020
 
 Dešťové srážky
 Nejvyšší intenzita srážek 288,0  mm/hod. v 16:21 hod. dne 20.06.2019
 Nejvyšší hodinový úhrn srážek 40,2  mm v 16:23 hod. dne 03.08.2014
 Nejvyšší denní úhrn srážek 80,2  mm dne 18.08.2015
 Nejvyšší měsíční úhrn srážek 160,2  mm srpen 2014
 Nejdelší souvislé suché období  32 dní  do dne 28.07.2013
 Nejdelší souvislé deštivé období  13 dní  do dne 19.05.2014
 
 Vítr
 Nejvyšší náraz větru 21,9  m/s v 15:21 hod. dne 22.12.2018
 Nejvyšší průměrná rychlost větru 10,3  m/s v 19:22 hod. dne 28.07.2020
 Nejvyšší  denní proběh větru Celková vzdálenost v kilometrech, kterou překoná vítr za určité období (za rok, měsíc, 24 h) 460,2  km dne 06.02.2015
 
 Tlak vzduchu (relativní)
 Nejvyšší tlak vzduchu (SL) 1047,38  hPa v 21:26 hod. dne 20.01.2020
 Nejnižší tlak vzduchu (SL) 976,10  hPa v 14:47 hod. dne 30.01.2015